Savan Günay

5 hidroksi Triptofan 5 HTP

5- HTP VE YARARLARI

İçindekiler

 • 5- HTP VE YARARLARI
  Giriş
  5-htp Takviyesinin Sağlık Faydaları
  1) 5-HTP Depresyona Yardımcı Olabilir
  2) Panik atak ve kaygıya  5-HTP yardımcı olur
  3) 5-HTP, Çocuklarda Gece Terlemelerinin azalmasına Yardımcı Oluyor
  4) 5-HTP İştahı ve Kilo Alımını Azaltır
  5-5-HTP, Tip II Diyabette Diyet Müdahalesini Başarıyla Desteklemektedir
  6) 5-HTP, Uyku Kalitesini Geliştirmeye Yardımcı Oluyor
  7) 5-HTP, fenilketonüri’nin nörolojik semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir
  8) 5-HTP, Spinal Kord Yaralanmasından Sonra Serotonin Seviyelerini Geri Yüklemeye yardımcı olur
   5-HTP ‘nin Tryptofandan daha fazla Faydaları
  1) 5-HTP Serotonin  yapımını Hazırlar
  2) 5-HTP, Kan-Beyin Engelini Kolayca Geçer
  3) 5-HTP, sadece Serotonin’e dönüşür
  4) 5-HTP, Nörotoksik Triptofan Metabolitlerini Yok Etmektedir
  5-HTP Takviyesinin Riskleri ve Yan Etkileri
  1) 5-HTP, mide bulantısına ve kusturmaya neden olabilir
  2) 5-HTP ile Uzun Süreli Takviye, Dopamin, Norepinefrin ve Epinefrin’i Azltabilir
  3) 5-HTP ve Serotonin Sendromu
  4) 5-HTP ve Eozinofili Myalji Sendromu
  Diğer Yan Etkiler
  Dozaj5-Hidroksitriptofan (5-HTP), anti-depresan, anti-anksiyete, uyku ve kilo verme yararları ile bilinen serotoninin bir amino asit öncüsüdür, ancak bazı uyarılarla birlikte. Kanıtlanmış sağlık yararları ve  riskleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu yayını okuyun.

Giriş

5-hidroksitriptofan (5-HTP), beyindeki  serotonin ve melatoninin biyosentezi için  öncül görevi gören bir amino asittir .

5-http Takviyesinin Sağlık Faydaları

1) 5-HTP Depresyona Yardımcı Olabilir

Küçük klinik çalışmalar, 5-HTP’nin depresyonu plasebodan daha iyi hafiflettiğini göstermiştir. Bununla birlikte, 5-HTP ( R ) ‘ nin güvenilirliğini ve etkinliğini doğrulamak için daha geniş çaplı ve daha kaliteli çalışmalar gereklidir .

5-HTP’nin antidepresan etkileri bazı antidepresanlarla ( R ) karşılaştırılabilinir.

5-HTP ve SSRI’nin kombine tedavileri, sıçanlarda ve insanlarda serotonin düzeyleri üzerinde güçlü sinerjik etkilere sahip gibi görünmektedir, bu nedenle bazı klinisyenler SSRI’larla (  R, R2, R3 ) birlikte yavaş salınan 5-HTP’nin kullanılmasını önermektedir . Bununla birlikte, bu yaklaşımın güvenilirliğini ve etkinliğini göstermek için ek klinik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır ve 5-HTP ve ilaç kombinasyonları sadece tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

2) Panik atak ve kaygıya  5-HTP yardımcı olur

Stres veya endişe yaşayan genç erişkinlerde, 6 haftalık 5-HTP takviyesi, serum beyin  nörotrofik faktör düzeylerini ve serotonin düzeylerini ( R ) artırarak 3 hafta içinde kaygıyı azalttı .

Beyindeki serotoninin düşük bulunması nedeniyle kronik panik atak geçiren insanlar , 200 mg 5-hidroksitriptofanın ( R ) takviyesi yoluyla önemli derecede rahatlama buldu .

İnsan klinik deneylerinde, 5-HTP’nin bitkisel özütlerinin GABA reseptör agonistlerini arttırdığı veya GABA düzeylerini tamamen arttırdığı, gevşeme hissi ve azalmış kaygı ( R ) sağladığı gösterildi .

3) 5-HTP, Çocuklarda Gece Terlemelerinin azalmasına Yardımcı Oluyor

Her gece uykuda terlemeye maruz kalan 3-10 yaşlarındaki çocuklar  geceR ) yatmadan önce  2 mg / kg ilave edildikten sonra gece terlemelerinde % 93.5 oranında bir azalma sağlamıştır .

4) 5-HTP İştahı ve Kilo Alımını Azaltır

Karbonhidrat beyindeki serotonin düzeylerini arttırır, bu nedenle 5-HTP ile yapılan takviye, serotonin düzeylerini arttırır ve karbonhidrat arzusunu ve iştahı hafifletebilir, bu nedenle diyet müdahalelerine ve kilo kaybına ( R ,  R2 ) riayet etmeye yardımcı olur .

Küçük klinik çalışmalarda, obez kadınlarda 5-HTP takviyesi ruh hali değişikliklerine neden olmamasına karşın, yiyecek alımını azaltmış ve kilo vermeyi sağlamıştır ( R , R2 ).

5-HTP, Tip II Diyabette Diyet Müdahalesini Başarıyla Desteklemektedir

Hiçbir diyet kısıtlaması olmayan 25 aşırı kilolu diyabetik denek üzerinde yapılan  2 haftalık bir klinik araştırmada, 5-HTP alan denekler plaseboyla karşılaştırıldığında kalori, karbonhidrat ve yağ alımları azalmıştır. 5-HTP alan denekler ayrıca muhtemelen diyetteki değişikliklerden ( R ) dolayı 2 hafta sonra azalmış vücut ağırlığı, kan şekeri, insülin ve HbA1C düzeylerine sahiptir .

6) 5-HTP, Uyku Kalitesini Geliştirmeye Yardımcı Oluyor

Serotonin eksikliğine neden olan bir genetik mutasyona sahip olan bir insan sirkadiyen ritim dengesinden de yoksundur. Bu kişi için, 5-HTP takviyesi, normal sirkadyen ritmi  düzeltir (R) .

Küçük bir klinik araştırma, GABA ile kombinasyon halinde 5-HTP’nin kullanılması, uyku bozuklukları olan 9 kişide plaseboya ( R ) kıyasla uyku kalitesini önemli ölçüde artırdığını gösterdi .

7) 5-HTP, fenilketonüri’nin nörolojik semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir

5-HTP, farelerde fenilketonüri nedeniyle nörolojik semptomları hafifletir ( R ).

8) 5-HTP, Spinal Kord Yaralanmasından Sonra Serotonin Seviyelerini Geri Yüklemeye yardımcı olur

Omurilik hasarı olan sıçanlarda, 5-HTP ile takviye serotonin in normal seviyelere yüklenmesini sağlar  ( R )  .

5-HTP ‘nin Tryptofandan daha fazla Faydaları

1) 5-HTP Serotonin  yapımını Hazırlar

Bir amino asit olan triptofan, serotonine dönüştürülmeden önce 5-HTP’ye dönüştürülür. TPH1 ve TPH2 , triptofanı 5- HTP’ye dönüştürmekten sorumlu enzimlerdir, serotonin üretiminde ( R ) en yavaş ve  (hız sınırlayıcı)basamak  enzimlerdir .

5-HTP, biyokimyasal yoldan inhibisyona uğramadan kolayca ve serbestçe serotonine dönüştürülür.

2) 5-HTP, Kan-Beyin Engelini Kolayca Geçer

Triptofan, büyük nötr amino asit (LNAA) reseptörleri ( R ) vasıtasıyla kan-beyin bariyerini geçmek için lösin, valin, tirozin ve izolösin ile rekabet eder .

Bununla birlikte, 5-HTP, beyine girmek için diğer amino asitlerle rekabet etmez.

5-HTP, alıcılar veya kanallar olmaksızın kan-beyin bariyerini kolaylıkla geçmektedir.

Serotonin ise kan-beyin bariyerini geçemez; bu nedenle  bağırsakta, trombositlerde, kalp ve karaciğer de bulunan serotonin beyindeki serotoninden ayrı kalır.

5-HTP hem beyindeki hem de diğer organlardaki serotonin haline dönüşür.

3) 5-HTP, sadece Serotonin’e dönüşür

Triptofan protein sentezi ve niasin dönüşümü için kullanılabilirken, 5-HTP sadece serotonin ( R ) dönüştürmek için kullanılabilir .

4) 5-HTP, Nörotoksik Triptofan Metabolitlerini Yok Etmektedir

http://www.altmedrev.com/publications/3/4/271.pdf

Triptofan, şizofreni, anksiyete, depresyon ve DEHB ( R ) gibi psikiyatrik bozukluklarda yer alan kynurenik asit ve kinolinik aside dönüştürülebilir .

Bu dönüşümler enflamasyonlu bireylerde iltihaplanma ile psikiyatrik veya nörolojik rahatsızlıklar ( R , R2 , R3 ) arasında bir bağ oluşturabilir .

5-HTP direkt olarak nörotoksik metabolitlere dönüştürülmez, ancak yüksek seviyelerde serotonin, bu metabolitleri ( R ) artıran bir geribildirime neden olabilir .

5-HTP Takviyesinin Riskleri ve Yan Etkileri

1) 5-HTP, mide bulantısına ve kusturmaya neden olabilir

Sindirim sistemindeki serotonin, bağırsak hareketini kontrol ettiğinden, 5-HTP takviyesi ve SSRI antidepresanları da dahil olmak üzere serotonin düzeylerini artıran tüm müdahaleler bulantı, kusma ve ishale neden olabilir.

İnsanlarda yapılan tüm klinik çalışmalarda 5-HTP’nin en çok bildirilen yan etkileri mide bulantısı ve kusmadır; çünkü serotoninin vücuttaki hızlı yükselmesi iyi tolere edilmez ( R , R2 ).

Yavaş salınan 5-HTP, daha iyi tolere edilebilir ve yan etkilere ( R ) yol açma olasılığı düşüktür .

2) 5-HTP ile Uzun Süreli Takviye, Dopamin, Norepinefrin ve Epinefrin’i Azltabilir

5-HTP’nin uzun süreli takviyesi, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkları kötüleştirebilen bu nörotransmitterlerin dengesizliklerine neden olabilir. Bu nedenle, 5-HTP takviyesinin nitelikli klinisyenler tarafından denetlenmesi ve katekolamin öncülleri ( R ) ile dengelenmesi önerilir .

3) 5-HTP ve Serotonin Sendromu

Serotonin sendromu, çok ciddi ve yaşamı tehdit edebilen çok yüksek seviyelerde serotoninin neden olduğu semptomları açıklamaktadır ( R ).

Hafif semptomlarda titreme, terleme, tremor, huzursuz ekstremiteler ve baş ağrısı bulunur. Ciddi semptomlar arasında hipertansiyon, ateş, mani, halüsinasyon ve ataksi ( R) bulunur .

Serotonin sendromu neredeyse sadece SSRI ve MAOI kombinasyonlarından kaynaklanır ve beyinde aşırı derecede serotonin düzeyine neden olur ( R ).

5-HTP veya 5-HTP’nin SSRI ile kombinasyon halinde serotonin sendromuna ( R , R2 ) neden olduğu bildirilmemiştir .

4) 5-HTP ve Eozinofili Myalji Sendromu

Eozinofili miyalji sendromu (EMS), 1.500’den fazla kişiyi etkileyen ve en az 38 ölüme neden olan şiddetli, etkisiz hale getiren, kronik kas ağrısı, deri belirtileri ve diğer nörotoksik reaksiyonlara neden olan bir hastalıktır. FDA dünya çapında 5-HTP (ilişkili 10 EMS vakası olduğu tahmin etmektedir R ).

Ekteki bakteriyel kontaminasyonun triptofan veya 5-HTP’den çok olduğu düşünülmektedir. 1990’dan bu yana destekle ilgili yeni EMS vakası rapor edilmemiştir ( R ).

Diğer Yan Etkiler

5-HTP’nin diğer nadir yan etkileri hipomani, başın çarpıklığı, baş ağrısı ve kalp çarpıntısıdır ( R , R2 ).

5-HTP Emilim ve Eleme

5-HTP, üst bağırsakta hızla absorbe edilir ve% 5 5-HTP 1.5 saatte emilir ( R ).

5-HTP’nin eliminasyonu da hızlıdır,% 50’si 2 saatte emilir ( R ).

5-HTP’nin hızlı farmakokinetiği nedeniyle, yavaş salınımlı 5-HTP, beyindeki ( R) serotonin seviyelerini korumak için daha yararlı olabilir .

Alınan 5-HTP’nin yaklaşık% 70’i kan dolaşımında ( R ) bulunur.

5-hidroksitriptofan alan hastalarda P450 ekspresyon seviyesi ciddi şekilde düşmüştür ( R ).

Dozaj

Günde  200 mg, beyinde serotonin seviyelerini yükseltmek için güvenli ve faydalıdır R ). Daha yüksek dozajlar yan etkileri artırır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAGNAARGİ

MAGNA ARGİ BOY UZAMASINI VE BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER BOY UZAMASINI DESTEKLER     10 ML İÇERİĞİ: *L- ARJİNİN       500 MG *KALSİYUM       500 MG *VİTAMİN C      250 MG

Detaylar »

KİŞİSEL WEB SİTESİ

BU SAYFA VE  WEB SİTESİNİN TAMAMI 35 SENELİK KİŞİSEL HEKİMLİK DENEYİM VE TECRÜBELERİMDEN OLUŞUR …. BU SAYFADA YAZILANLAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP, BANA AİT VE VE

Detaylar »

GÜNLÜK VİTAMİN VE ELEMENT ORANLARI

ALINMASI GEREKEN GÜNLÜK VİTAMİN VE ELEMENT ORANLARI (ASGARİ OLARAK) ERİŞKİN GÜNLÜK 1000 IÜ D VİT 25 MİCROGRAM ERİŞİKİN GÜNLÜK ÇİNKO EN AZ 15-30 MG ERİŞKİN GÜNLÜK

Detaylar »

MAGNANOVA7 30 SAŞE

7 AYRI ÜRÜN ALMAK YERİNE,TÜM DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ 7 MOLEKÜLÜN DOYGUN DOZDA TEK BİR ŞASEDE KARIŞIMI TÜM BAKTERİ VE VİRUSLERE KARŞI DÜNYAYI SARSACAK MAGNANOVA7 ,

Detaylar »