Savan Günay

DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR(5. VE 6. HASTALIK)

Çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonların başında viral döküntülü hastalıklar gelir. Kızamık, suçiçeği, kızamıkçık gibi bir kısmı iyi bilinen ve aşıları olan hastalıklardır.

Çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonların başında viral döküntülü hastalıklar gelir. Kızamık, suçiçeği, kızamıkçık gibi bir kısmı iyi bilinen ve aşıları olan hastalıklardır.
 Çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonların başında viral döküntülü hastalıklar gelir. Kızamık, suçiçeği, kızamıkçık gibi bir kısmı iyi bilinen ve aşıları olan hastalıklardır.
Streptokokların neden olduğu kızıl ise bakteriyel bir hastalıktır. Ayrıca çok sayıda hafif seyirli viral döküntülü hastalıklar vardır ki bunların ismi pek bilinmez, diğer hastalıklarla karıştırılırlar. Çok hafif seyirli ve sonucu iyi olan bu hastalıkların aşıları da yoktur. Ben burada klinik seyri ve görünümü ile en sık karşılaştığımız iki tanesinden bahsedeceğim;

Eritema İnfeksiyozum ( 5. Hastalık ) 
Genellikle 5-15  yaş arası çocuklarda görülen Parvovirüs B19’un neden olduğu bir hastalıktır. Kızlarda görülme sıklığı biraz daha fazladır. İnkübasyon dediğimiz kuluçka süresi 4-21 gün(ortalama 7-10) olup belirtisiz(subklinik) seyri fazla olan bir hastalıktır.Temastan yaklaşık bir hafta sonra hafif klinik öncesi bulgular(prodromal septomlar)ortaya çıkar.Bunlar baş ağrısı,ateş,boğaz ağrısı,burun akıntısı,kaşıntı,karın ağrısı,eklem ağrısı gibi yakınmalardır.Eklem ağrısı genellikle yetişkin kadınlarda %50 oranında ve parmaklarda görülür.Yaklaşık 7 günlük bir bulgusuz  dönemden sonra tipik ve 3 aşamalı bir döküntü ortaya çıkar.Önce yüzde tokat yemiş çocuk görünümü olarak tarif edilen kızarıklık ve ağız çevresinde solukluk görülür.1-4 gün sonra gövde,kol ve bacakların gövdeye yakın kısımlarında dantel görünümünde pembe-kırmızı döküntü gelişir.Üçünde dönemde ise kaybolan döküntünün haftalar veya aylar sonra egzersiz,tahriş,banyo ve güneşe çıkma gibi uyaranlarla tekrarlaması söz konusudur.Döküntü özellikle yetişkinlerde kaşıntılıdır.Ev içi temaslarda bulaşma riski %30-50 dir.Daha çok kış ve ilkbahar aylarında ve 4-7 yılda bir salgınlar yapar.Bulaşma genellikle solunum yolu salgılarıyladır.
Atıklarla,kan nakli veya anneden bebeğe geçiş şeklinde de bulaşma bildirilmiştir. Döküntülerin tipik olması ve hastalığın sonucunun iyiliği nedeniyle laboratuar testi gerekmez. Akyuvar(Lökosit)sayısı genellikle normaldir, hafif eozonofil (Alerjide önemli rol oynayan bir çeşit akyuvar hücresidir.) sayısında artış görülebilir.Bununla birlikte gebelik,artrit (eklem enfeksiyonları) ,hemolitik anemi varsa kan testleri gerekli olabilir.Böyle döküntülü bir hastalık olduğunda kızamık, kızamıkçık, rozeola infantum, kızıl,enteoviral döküntüler, SLE(sistemik lupus eritematosis),ilaç döküntüleri ve alerjik döküntülerden ayırt edilmelidir.
Hastalığın özgül tedavisi yoktur.Bulgulara yönelik tedavi uygulanabilir.Ateş düşürücü,kaşıntı önleyici ilaçlar,sıcaktan ve güneş ışığından uzak tutulmaları uygun olur.Hastalıktan korunmak için izolasyona gerek yoktur.Hastalarla temastan kaçınma,el yıkama yeterlidir.Çoğunlukla döküntü çıktığında bulaştırıcılıkta zaten kaybolmuştur.
 
Roseola İnfantum ( 6. Hastalık ) 
Dört yaşına kadar hemen hemen çocukların tamamının geçirdiği  ve ömür boyu bağışıklık bırakan döküntülü bir hastalıktır. Yaklaşık 3 gün süren yüksek ateşin arkasında ortaya çıkan pembe makülopopüler döküntü ile karakterize bir çocukluk çağı hastalığıdır.Herpesvirüs tip 6’nın neden olduğu bilinmektedir.İyi huylu olup en sık 9-21 aylık çocuklarda ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülür.Kız ve erkek çocuklarda görülme sıklığı aynıdır.Yaklaşık 3 günlük yüksek ateşin normale dönmesinden hemen sonra makülopopüler veya eritematöz döküntü ortaya çıkar.Gövdeden başlayan döküntü boyun,kol ve bacaklara yayılır.Üzerine basmakla kaybolur,kaşıntılı değildir.2 gün içinde de iz bırakmadan ve tekrarlamadan kaybolur.Belirtisiz kuluçka döneminde çocukta öksürük ve huzursuzluk vardır.İlaveten ishal,fontanel (bıngıldak) belirginliği yumuşak damakta ve uvulada eritematöz papüller ( Nagayama spots),göz çevresinde ödem,baş ve kulak arka bölgelerde lenf bezi şişmeleri ve yutma güçlükleri daha nadiren splenomegali(dalakta büyüme),ensefalapati ve konjuktival eritem vardır.Kuluçka süresi 5-15 (ortalama 9)gün olan bu hastalıkta en önemli komplikasyon ateşli dönemde görülebilen febril konvilsüyonlardır.(%6-15) Ensefalit(sıklıkla viral enfeksiyonların sebep olduğu beyin iltihabıdır.),fulminan (hızla ilerleyen) hepatit,hemofagasitik sendrom ve dissemine enfeksiyon ise nadiren görülür.
Roseola infantum için rutin tanı testine gerek yoktur.Gerektiğinde virüs kandan izole edilebilir veya serolojik olarak herpesvirus tip 6 IgG,IgM bakılabilir.Lökopeni bulunabilir.Bulaştırıcılık ateşli(viremi)dönemde,kişiye ve oral sekresyonlarla olur.
 
Enfeksiyoz mononükleoz (öpücük hastalığı), eritema infeksiyozum(5.hastalık),kızamık, kızamıkçık, ilaç döküntüsü, febrik konvülsiyon yapan diğer hastalıklar ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Özel bir tedavi yoktur. Ateşli dönemde ateş düşürücü bazı ilaçlar ve ılık banyolar önerilir”

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAGNAARGİ

MAGNA ARGİ BOY UZAMASINI VE BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER BOY UZAMASINI DESTEKLER     10 ML İÇERİĞİ: *L- ARJİNİN       500 MG *KALSİYUM       500 MG *VİTAMİN C      250 MG

Detaylar »

KİŞİSEL WEB SİTESİ

BU SAYFA VE  WEB SİTESİNİN TAMAMI 35 SENELİK KİŞİSEL HEKİMLİK DENEYİM VE TECRÜBELERİMDEN OLUŞUR …. BU SAYFADA YAZILANLAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP, BANA AİT VE VE

Detaylar »

GÜNLÜK VİTAMİN VE ELEMENT ORANLARI

ALINMASI GEREKEN GÜNLÜK VİTAMİN VE ELEMENT ORANLARI (ASGARİ OLARAK) ERİŞKİN GÜNLÜK 1000 IÜ D VİT 25 MİCROGRAM ERİŞİKİN GÜNLÜK ÇİNKO EN AZ 15-30 MG ERİŞKİN GÜNLÜK

Detaylar »

MAGNANOVA7 30 SAŞE

7 AYRI ÜRÜN ALMAK YERİNE,TÜM DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ 7 MOLEKÜLÜN DOYGUN DOZDA TEK BİR ŞASEDE KARIŞIMI TÜM BAKTERİ VE VİRUSLERE KARŞI DÜNYAYI SARSACAK MAGNANOVA7 ,

Detaylar »