Savan Günay

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI

El ayak ve ağız hastalığı genellikle coxsackie A virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur. Bazı vakalarda coxsackie B ve enterovirüs 71 virüslerinin etkisi de görülebilir. 2011 yılında Vietnam da büyük salgınlar yaparak kreşleri kapattıran bu viral hastalık ,bu yıl Batı Şeria ve Gazzede de salgınlar yapmaktadır. Dikkatli davranılmalı, sınır kapılarında ciddi taramalar yapılmalıdır.ülkemizde çok ender görülen bu hastalık, bu günlerde artmıştır. Nazofarenks kültürleri alınmalı, Başka ülkelerden girenler tekrar izlenmelidir.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI 

Bu hastalık genellikle 10 yaş altındaki çocuklarda görülür. Ancak daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de rastlanabilir. 10 yaş üstü kişilerdeki hastalık küçüklere göre daha hafif atlatılır denilse de, Ülkemizde, büyük mülteci akımı sonrası ,erişkinlerde de çok ağır vakalara rastlanmıştır…Ülkemizde erişkinlerdeki seyrinde ciddi iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açtığı maalesef aşikardır(Ayak altında çıkan yaralar nedeniyle yürüme zorluğu, ateş, halsizlik, v.b.) 2010 sonlarında Vietnam da salgınlar yaparak kreşleri kapatan bu hastalık 2012 mayıs ayında Batı Şeria Ve Gazze de de salgınlar yapmıştır. Akdeniz Bölgesinde çok vaka olması nedeniyle benimde ikazlarım  sonucu bakanlık nazo farenks kültür çalışması başlatmıştır. El, ayak, ağız hastalığı genellikle bebek ve 10 yaşın altındaki çocukları etkileyen ancak bazen yetişkinlerde de görülebilen yaygın bir viral hastalıktır. El, ayak ve ağız hastalığı belirtileri yüksek ateş, el ve ayaklarda döküntü, ağız içinde aft benzeri yaralar (herpanjina)dır. Sıklıkla yazın veya sonbaharın ilk aylarında görülür. En bulaşıcı olduğu aylarda bu aylardır…

El, ayak ve ağız hastalığına enterovirus cinsi virüsler neden olur. Bu virüs grubu poliovirüsler, koksaki virüsleri, ekovirüsler ve enterovirüsleri içerir. En çok sebep olan virüs Coxsackie virus A16’dır. Enterovirus 71 ise el-ayak ağız hastalığının salgınlarına neden olabilir. Belirtiler: El, ayak ve ağız hastalığı genellikle ateş (39-40 derece) , iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısı ile başlar. Karın ağrısı ve öksürükte olabilir. Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra, ağızda herpanjina adı verilen ağrılı, içi su dolu döküntüler meydana gelir. Döküntüler genellikle ağızın arka kısmında küçük kırmızı lekeler olarak başlar, daha sonra içi su dolu kabarcıklar haline gelir ve sıklıkla kabuğu patlayarak ülserleşir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlayan döküntüler, daha sonra su toplar. Bazen döküntüler dizlerde, dirseklerde, kalçada veya genital bölgede de oluşabilir. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 3- 10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir ve dehidratasyon oluşabilir. Her ne kadar adı El-Ayak-Ağız Hastalığı da olsa her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir. Komplikasyonları: Nadiren viral veya “”aseptik”” menenjit oluşabilir. Ateş, baş ağrısı, boyun tutulması, veya sırt ağrısı neden olur.  Çok daha nadir olarak beyin iltihabı (ensefalit) oluşabilir. 
 

Çoğunlukla çocuklarda 4 hafta içinde el ve ayak tırnaklarında düşme vakaları rapor edilmiştir. Ağır seyreden bazı olgularda tırnağın dokusundan ayrılması ciddi ağrı,uzun süreli estetik sıkıntılaraneden olmaktadır…Bununla birlikte, bu vakalarda tırnak kaybı geçici olmuş ve tırnak tıbbi tedavi gerekmeden tekrar büyümüştür.Bulaşma:Kuluçka süresi ortalama 3-6 gündür. Coxsackie virus enfeksiyon son derece bulaşıcıdır. Salgınlar sırasında, virüs çocuktan çocuğa ve anneden fetusa yatay iletim yoluyla bulaşır. Bulaşma oral veya oral fekal-oral yoldan meydana gelir. Ağız veya barsak mukozasında ilk viral yerleşimi izleyen 24 saat içinde lenf düğümlerine yayılma oluşur. Virüs hızla ağız mukozası ve cilde yayılması ile gelişir. 7. günde, nötralize edici antikor seviyeleri artar ve virüs elimine edilir. El, ayak ve ağız hastalığına neden olan virüsler enfekte kişinin burun ve boğaz salgılarında, döküntülerin içindeki sıvıda ve dışkısında (gaita) bulunabilir: Enfekte kişilerle yakın kişisel temas, öksürme veya hapşırma ile hava yolu ile, dışkı ile temas, yüzeyi kirlenmiş nesnelerle temas sonucu bulaşabilir. Yüzme havuzlarında veya su parklarında su yutmak ile etken virüsü almak nadirde olsa mümkündür. Enfekte kişilerin dışkısı ile kirlenmiş sularda olasılık daha yüksektir, ve iyi bir klorlama dahi yetersiz olabilir.
Genellikle el, ayak ve ağız hastalığı olan bir kişinin hastalığın ilk haftasında bulaştırıcılığı çok yüksektir. Belirtiler ortadan kalktıktan sonra bile bazen günlerce ya da haftalarca bulaşıtırıcı olabilirler. Özellikle virüsle enfekte olmuş yetişkinler herhangi bir belirti göstermeseler de bulaştırıcı olabilirler.

Bulaşıcılığı çok yüksek olduğundan hasta kişilerin belirtiler tamamen ortadan kalkana dek izole edilmeleri faydalıdır. Tanı: Alınacak ayrıntılı bir hastalık öyküsü ve fizik muayene, ağızda, ellerde ve ayaklarda karakteristik döküntüler, genellikle hastalığın teşhisi için yeterlidir. Aftöz stomatit, su çiçeği, eritema multiforme ve herpes simplex gibi hastalıklarla ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Genellikle, hiçbir laboratuvar çalışması gerekmez. Lökosit sayısı 4000-16,000 / ml arasındadır. Bazen, atipik lenfositler mevcuttur. Son çalışmalar, C-reaktif protein (CRP) ve açlık kan şekerinin şiddetli vakalarda hafif vakalara oranla anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermektedir. Virüsün bulunması muhtemel alanlardan ( burun-boğaz sürüntüsü, gaita, döküntü sıvıları..) alınan numunelerde PCR yöntemi ile virüs izole edilebilir veya kanda hastalığa sebep olan virüslere (coxackie, enterovirüs) karşı oluşan antikor (bağışıklık sistemi yanıtı) tespit edilebilir. Hastalıktan Korunma: Hastalıktan korunmak için geliştirilmiş bir Aşı yoktur. Hastalığın ayrıca bağışıklığıda yoktur…

4 kez geçirdikten sonra  bana gelen hastalarım olmuştur. Hasta bireyler ile yakın temastan kaçınmak ve bazı temel temizlik kurallarına dikkat ederek hastalıktan korunmak gerekir. Ellerinizi özellikle tuvalet kullanımı sonrası veya bez değiştirdikten sonra, yemek hazırlamadan veya yemeden önce mutlaka su ve sabunla uzun süre yıkanmalısınız. Oyuncaklarda dahil olmak üzere kullanılan tüm malzemelerin yüzey temziliğini ve dezenfeksiyonunu doğru yapmalısınız. Hastalarla yakın temastan (öpüşme, sarılma gibi…) ve ortak tabak bardak kullanımından kaçınmalısınız. Tedavi:Hastalığın özel bir tedavisi yoktur.Semptomları hafifletmek için bazı önlemler alınabilir;Ağrı ve ateş için ateş düşürücü ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak çocuklarda parasetamol, Ibuprofen türü ilaçlar  kullanılmamalıdır.Ağrılı ağız yaraları için gargara, ağız suları veya spreyler kullanılabilir. Immun sistemi aktive edici, destekleyici ilaçlar, ve klasik antiviral ilaçlar kullanılır …

2016 yılında benim geliştirmiş olduğum ISAK (İMMÜN SİSTEM AKTİVASYON KOMBİNASYONU) ‘ nu muaynehanemde Ülkemizin  her bölgesinden gelen hastalarıma uyguluyorum…Hastalık bağışıklığın zayıflamasına bağlı olduğu için, ISAK’LA  bağışıklığı arttırarak , El-Ayak-Ağız hastalığı gibi hastalıkların geçirilmemesi, veya çok hafif atlatılması ve tekrarlarına mani olmakta son derece destekleyicidir…Lakin Bu Klasik bir Tedavi yöntemi değildir…Bana ait bağışıklık güçlendirme methodu olup, Avrupa Birliği patent yasalarınca korunmaktadır…ISAK’ la ilgili tüm ayrıntılı bilgileri web sayfamdan okuyabilirsiniz. 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAGNAARGİ

MAGNA ARGİ BOY UZAMASINI VE BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER BOY UZAMASINI DESTEKLER     10 ML İÇERİĞİ: *L- ARJİNİN       500 MG *KALSİYUM       500 MG *VİTAMİN C      250 MG

Detaylar »

KİŞİSEL WEB SİTESİ

BU SAYFA VE  WEB SİTESİNİN TAMAMI 35 SENELİK KİŞİSEL HEKİMLİK DENEYİM VE TECRÜBELERİMDEN OLUŞUR …. BU SAYFADA YAZILANLAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP, BANA AİT VE VE

Detaylar »

GÜNLÜK VİTAMİN VE ELEMENT ORANLARI

ALINMASI GEREKEN GÜNLÜK VİTAMİN VE ELEMENT ORANLARI (ASGARİ OLARAK) ERİŞKİN GÜNLÜK 1000 IÜ D VİT 25 MİCROGRAM ERİŞİKİN GÜNLÜK ÇİNKO EN AZ 15-30 MG ERİŞKİN GÜNLÜK

Detaylar »

MAGNANOVA7 30 SAŞE

7 AYRI ÜRÜN ALMAK YERİNE,TÜM DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ 7 MOLEKÜLÜN DOYGUN DOZDA TEK BİR ŞASEDE KARIŞIMI TÜM BAKTERİ VE VİRUSLERE KARŞI DÜNYAYI SARSACAK MAGNANOVA7 ,

Detaylar »