Savan Günay

YENİ DOĞAN SARILIĞI

Hayatın ilk bir ayında en sık karşılaşılan sorunlardan birisi yenidoğan sarılığıdır. Sağlıklı, zamanında doğmuş bebeklerin ve erken doğan bebeklerinde sarılık görülür.

Hayatın ilk bir ayında en sık karşılaşılan 
                    sorunlardan birisi yenidoğan sarılığıdır. Sağlıklı, 
                    zamanında doğmuş bebeklerin % 60’ında, erken doğan 
                    bebeklerin % 80’inde sarılık görülür.
                    Anne karnındaki bebeğin alyuvarları 
                    farklıdır.Bu alyuvarların içerdikleri hemoglobin çeşidi, fetal 
                    hemoglobindir(HbF). Yenidoğan bebeğin, anne kanındaki 
                    alyuvarlardan farklı alyuvarlara ihtiyacı vardır. Onun için 
                    doğar doğmaz bebeğin kanındaki alyuvarlar hızla yıkılmaya 
                    başlar ve yerine yeni hemoglobin (HbA) içeren alyuvarlar 
                    yapılır. Ancak, yıkılan alyuvarlardan bol miktarda sarılık 
                    maddesi(biluribin) üretilir. Normalde biluribin karaciğerde 
                    işlenerek vücuttan atılacak hale getirilir. Ancak fazla 
                    üretilen biluribin bebeğin karaciğer kapasitesini aşar,  
                    bebeğin kanında ve dokularında birikmeye başlar. Sarı renkte 
                    pigmentlere sahip olan bilirubin, bebeğin cildini, 
                    dokularını sarı renge boyar. Ve yenidoğan sarılığına yol açar.
                    Yeni doğmuş bir bebeğin kanında bulunması 
                    gereken bilirübin miktarı 1-2 mg/dl kadardır. Bu miktar 5 
                    mg/dl’yi aştığında sarılık fark edilir ve ilk olarak göz 
                    akları sararmaya başlar. Kanda bulunan bilirübin düzeyi ile 
                    vücuttaki dağılımı arasında iyi bir uyum vardır. Bilirübin 
                    5-8 mg/dl olduğunda sarılık baş ile boyun arasında görülür. 
                    8-10 mg/dl olduğunda gövdenin üst kısımlarında, 10-13 mg/dl 
                    olduğunda gövdenin alt kısımlarında, 13-16 mg/dl’de kol ve 
                    bacaklarda da sarılık gözlenir. El ve ayaklara kadar inen 
                    sarılıkta bilirübin değeri 20 mg/dl civarındadır. Bu 
                    değerlere de klinik ölçümler sonucu ulaşılır. Bu yüzden 
                    çocuk doktorunuz şüpheli gördüğü durumlarda bebeğinize kan 
                    testi yapılmasını isteyecek ve kanındaki bilirübin düzeyini 
                    ölçecektir.

                    Sarılık, genellikle doğumdan 2-3 gün sonra 
                    görülüp, 7-10 gün içinde kaybolur ve sarılığın kaybolması en 
                    son göz aklarında olur. Prematüre bebeklerde sarılık daha 
                    sık ve şiddetli görülür ve 4-5. günde belli olur. 

                    Sarılıkta, hangi bebeklerin tedavi edilmesi gerektiğine karar vermek 
                    büyük önem taşır. İlk gözlem, vücut renginin sararmasıdır. 
                    Bu sararma baştan ayağa doğru yayılır. Deriye parmakla 
                    bastığımızda ortaya çıkan renk, sarılığın şiddeti hakkında 
                    daha iyi fikir verir. Bu muayenenin sağlıklı olabilmesi için 
                    mutlaka gün ışığında veya beyaz ışık altında olması gerekir. 
                    Doğumdan sonra  ilk 24 saat içinde taburcu edilen bebekler 
                    mutlaka 48 saatten sonra görülmeli ve sarılık açısından 
                    değerlendirilmelidir.

Fizyolojik  sarılık:
               Anne karnındaki bebekte oluşan sarılık 
                    maddesi (bilirubin), plasenta yoluyla anneye geçerek anne 
                    karaciğerinde işlenir. Dolayısıyla, bebek bu bilirubinden 
                    zarar görmez. Bebek doğduğunda kanındaki bilirubin düzeyi % 
                    1-2 mg civarındadır. Doğumdan sonra  yavaş yavaş yükselmeye 
                    başlar. Geçici olan bu yükselmeye fizyolojik sarılık denir 
                    ve iki  evrede incelenir.
                    Sağlıklı, zamanında doğmuş bir bebekte 
                    birinci evrede kan bilirubin düzeyi 3-5. günlerde % 6-7 mg 
                    düzeylerinde bir pik yapar. Daha sonraki ikinci evrede hızlı 
                    bir düşüşü takiben bilirubin yavaş yavaş azalmaya devam eder 
                    ve birkaç hafta içinde normale döner. Fizyolojik sarılık, 
                    bebek karaciğerinin bilirubini tutma ve bilirubini 
                    değiştirme sürecindeki enzim eksikliğinden kaynaklanır. 
                    Yenidoğan bebekte  bilirubin yapım hızı 
                    artmıştır. Hergün kilogram başına 10 mg bilirubin üretilir. 
                    Bu değer, erişkinlerinkinden iki kat fazladır.

                    Çocuk doktorunuz tarafından da yakından 
                    takip edilecek olan bu sarılık, çoğu zaman özel bir tedaviye 
                    gerek kalmadan bir hafta ya da on gün içinde geçebilir. 
                    Prematüre bebeklerde bu dönemdeki bilirubin 
                    düzeyi % 10-12 mg’a kadar ulaşabilir. Prematürelerde, 
                    fizyolojik sarılığın ikinci evresi de daha uzundur ve 2-4 
                    hafta sürebilir. 
                    42 haftanın üzerinde doğanların hemen 
                    hepsinde, zamanında normal doğanların ise yaklaşık 
                    yarısında, fizyolojik sarılık görülmez veya çok hafif geçer.

                    Anneleri şeker hastası olan çocuklarda 
                    sarılık daha sık görülür ve daha yüksek seyreder.

                    Fizyolojik sarılığın bir çok bebekte 
                    görülüp, tedaviye gerek kalmadan geçmesi sık karşılaşılan 
                    bir durum olsa da, mutlaka doktor takibi altında bu dönemin 
                    geçirilmesi gerekir. Çünkü yüksek seyreden sarılığın tanı ve 
                    tedavisinde geç kalınırsa kernikterus denilen bir hastalık 
                    görülebilir. Bilirubin beyinde birikir, bazal ganglion 
                    denilen bir bölgeyi etkiler.Beyin hasarına yol açar. Bebek; 
                    2-7. günde gevşeklik, tiz sesli ve güçsüz ağlama, yavaş 
                    refleksler, zayıf ve isteksiz emme, kusma, ateş, havale gibi 
                    belirtiler gösterir. Ve ne yazık ki bu bebeklerin %50’si 
                    ölür. Bu yüzden bebeğinizde sarılık belirtisi varsa, olayı 
                    ciddiye alınız, nasılsa geçer demeyiniz ve mutlaka çocuk 
                    doktorunuza danışınız.Doktorunuz bebeğinizde, bilirubin 
                    düzeyinin yükselip yükselmediği kontrol eder. Sarılığın 
                    fizyolojik mi yoksa patolojik mi olduğunu araştırır.Gerekli 
                    tetkikleri yapar. Fizyolojik sarılık olmasına rağmen kan 
                    bilirubini fazla yükselirse bebeğin hastanede tedavi 
                    edilmesi gerekir.Tedavide geç kalmamak önemlidir. 
 
                    Anne sütü sarılığı:

                    Anne sütüne bağlı sarılık, uzun yıllardan 
                    beri bilinmektedir. Anne sütü ile beslenen her yüz çocuktan  
                    15’inde,  bilirubin düzeyi %12 mg’ın üzerine çıkarken,  mama 
                    ile beslenen her yüz bebekten 4’ünde biluribin düzeyi %12 
                    mg’ın üzerine çıkar. çıkar. Genel olarak bilirubin düzeyi 
                    ikinci haftaya kadar devam eder ve yavaş yavaş azalarak 
                    birkaç ay içinde azalır. Bebeklerde herhangi bir hastalık 
                    belirtisine rastlanmaz. Kilo alımı normaldir. Aile sarılığın 
                    iki, üç ay kadar uzayabileceğini bilmeli ve psikolojik olarak 
                    rahatlamalıdır. Böyle durumlarda bazen anne sütü 24-72 saat 
                    kesilir ve mama ile beslenir. Sarılık hızlı bir şekilde  
                    azalır daha sonra anne sütü tekrar verilir, bu ara dönem 
                    içinde süt sağılmalıdır. Tekrar anne sütü verildiğinde 
                    sarılık artmaz. 
                    Fototerapi (ışın tedavisi)
                    İlk kez 1958 yılında  bahçede gezmeye 
                    çıkarılan sarılıklı bebeklerin renginin  güneş ışığıyla 
                    açıldığının tesadüfen gözlenmesi fototerapinin temelini 
                    oluşturmuştur. O günden beri fototerapi sarılık tedavisinde 
                    en yaygın şekilde kullanılan tedavi yöntemidir.

                    Hafif fizyolojik sarılıklarda tedaviye 
                    gerek duyulmaz. Ancak 15 mg/dl’yi geçen ve düşmeyen 
                    sarılıklarda, en sık uygulanan tedavi ultraviyole 
                    ışınlarının kullanıldığı fototerapidir. Etkili bir 
                    yöntemdir. Işığın etkisiyle bilirübin, suda eriyen ve 
                    vücuttan kolayca atılabilen bir hale gelir. Bebeğin deri 
                    yüzeyi çok geniş olduğu için, ışık tedavisinin etkisi daha 
                    belirgindir. 


            Tedavi 
                    sırasında bebek tamamen çıplak bırakılır. Gözleri ışıktan 
                    zarar görmesin diye kapatılır. Bu işlem sırasında bebeğin 
                    derisinden sıvı kaybı olacağından dışarıdan ek sıvı verilir. 
                    Fototerapi sırasında besinlerin bağırsaklardan geçiş süresi 
                    kısaldığından bebeğin dışkılama sayısı da artabilir.  
                    Beslenmesi bebek odasında yapılır. Bu tedavi sırasında anne 
                    sütünün kesilmemesi gerekir. Anne her an bebeğinin yanında 
                    bulunup emziremiyorsa, sütünü sağarak bebeğini beslemeye 
                    devam etmesi önerilir.

                    Sarılığın tedavisinde amaç,  beyinde 
                    oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmaktır. Bilirübin 
                    düzeylerini belirlenen sınırların altında tutmak için 
                    öncelikle bebeğin yeterli sıvı ve kalori alması 
                    sağlanmalıdır. 
                    Fototerapi ile, zamanında doğan  veya 
                    erken doğan tüm bebeklerin tedavisi yapılabilir. 
                    fototerapi sınırı (bilirubin   Yaş  düzeyi) 

                    2. gün (25-48 saat) % 12 mg 
                    3. gün (49-72 saat) % 15 mg
                    3. günden  sonra % 17 mg

 Kan değişimi:  
                    Kandaki bilirubin düzeyi aşırı yükselirse 
                    bebeğin beynine yerleşerek, motor ve zeka geriliğine neden 
                    olur. Sarılıklı bebeklerde kan değişimine karar verilirken 
                    kan bilirubin düzeyine bakılır. Eğer kandaki bilirubin 
                    düzeyi %20-25mg üzerine çıkarsa, bebeğin beyninin zarar 
                    görmemesi için kan değişimi yapılır.  Çocuk doktorunuz, kan 
                    değişimine karar verirken, bebeğin doğum haftasına, bebeğin 
                    düşük doğum ağırlığında olup olmamasına, bebekte başka bir 
                    hastalık olup olmadığına bakarak karar verir.
                    Kan değişimi aileler arasında fazla göz 
                    korkutucu görünmektedir. Ancak hayat kurtarıcı bir işlemdir 
                    ve sanıldığı kadar riskli değildir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAGNAARGİ

MAGNA ARGİ BOY UZAMASINI VE BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER BOY UZAMASINI DESTEKLER     10 ML İÇERİĞİ: *L- ARJİNİN       500 MG *KALSİYUM       500 MG *VİTAMİN C      250 MG

Detaylar »

KİŞİSEL WEB SİTESİ

BU SAYFA VE  WEB SİTESİNİN TAMAMI 35 SENELİK KİŞİSEL HEKİMLİK DENEYİM VE TECRÜBELERİMDEN OLUŞUR …. BU SAYFADA YAZILANLAR TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP, BANA AİT VE VE

Detaylar »

GÜNLÜK VİTAMİN VE ELEMENT ORANLARI

ALINMASI GEREKEN GÜNLÜK VİTAMİN VE ELEMENT ORANLARI (ASGARİ OLARAK) ERİŞKİN GÜNLÜK 1000 IÜ D VİT 25 MİCROGRAM ERİŞİKİN GÜNLÜK ÇİNKO EN AZ 15-30 MG ERİŞKİN GÜNLÜK

Detaylar »

MAGNANOVA7 30 SAŞE

7 AYRI ÜRÜN ALMAK YERİNE,TÜM DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ 7 MOLEKÜLÜN DOYGUN DOZDA TEK BİR ŞASEDE KARIŞIMI TÜM BAKTERİ VE VİRUSLERE KARŞI DÜNYAYI SARSACAK MAGNANOVA7 ,

Detaylar »